Alpenverein za… 70 złotych

Jedna z najlepszych w świecie polis ubezpieczeniowych dla narciarzy jest w tym roku wciąż dostępna po nader atrakcyjnej cenie – zwłaszcza w porównaniu do ofert rodzimych towarzystw asekuracyjnych.

Wszystko dzięki temu, że Ministerstwo Sztuki, Kultury, Usług Publicznych i Sportu (BMKÖS) Austrii przedłużyło mający służyć łagodzeniu skutków pandemii program wsparcia dla związków sportowych. A że to właśnie uznane stowarzyszenie Alpenverein od lat prowadzi dla swoich członków akcję ochrony ubezpieczeniowej aktywności rekreacyjnej, to za wystawiane przezeń w tym roku polisy płaci się o 75 proc. mniej niż dawniej!

Co ważne, ubezpieczenie Alpenverein Weltweit Service jest powiązane z członkostwem w Związku Alpejskim Alpenverein, które jest dostępne nie tylko dla obywateli Austrii, ale także dla cudzoziemców – a zatem także Polaków. Równocześnie polisa dotyczy wypadków, do których doszło na całym świecie (jedynym wyjątkiem są ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz ochrony prawnej w postępowaniu karnym, których zakres ogranicza się do Europy).

I wreszcie – renoma Alpenverein jest niepodważalna zwłaszcza w Alpach. Dość powiedzieć, że kiedy dojdzie do wypadku i ratownicy czy personel medyczny pyta o ubezpieczenie, powołanie się na Alpenverein rozwiązuje wszelkie problemy we wszystkich krajach alpejskich.

Polisa obejmuje:
– koszty przeprowadzania akcji ratunkowych w trudno dostępnym terenie, czyli poszukiwania i transportu ubezpieczonego do najbliższej przejezdnej drogi lub do szpitala położonego najbliżej miejsca wypadku – w tym naturalnie ewentualne użycie śmigłowca (wszystko do 25 tys. euro na osobę i zdarzenie)

– koszty „niezbędnego z medycznego punktu widzenia” leczenia za granicą (do wysokości 10 tys. euro)

– koszty przewozu osób (lub zwłok) do kraju
– ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na terenie Europy
– ubezpieczenie ochrony prawnej w postępowaniu karnym na terenie Europy
– ochronę prawną w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej na terenie Europy.

Naturalnie szczegółowe regulacje należy przestudiować w regulaminie polisy.

Aby zostać członkiem Alpenverein – a równocześnie zyskać polisę ubezpieczeniową, ale także chociażby zniżki na noclegi w wielu alpejskich schroniskach – wystarczy wypełnić formularz online.

Dzięki wspomnianej dotacji składki członkowskie Alpenverein na 2022 r. dla nowych członków wynoszą:

– dorośli (od 28 do 64 lat) – 70 zł
– seniorzy (od 65 lat), partnerzy członków, juniorzy (od 19 do 27 lat), inwalidzi (do 50 proc.) – 55 zł
– dzieci i młodzież (do 18. roku życia) – 30 zł
– dwójka rodziców z dzieckiem do 18 lat (a w przypadku młodzieży studiującej do 27 lat) – 125 zł
– rodzic samotnie wychowujący dziecko do 18 lat (a w przypadku młodzieży studiującej do 27 lat) – 70 zł.

Zważywszy że zima trwa, a rodzime towarzystwa za tydzień ubezpieczenia narciarskiego (różnej zresztą w praktyce jakości) żądają co najmniej 100 zł, warto austriacką ofertę rozważyć.