Narciarze! Do konsultacji!

Tatrzański  Park Narodowy ogłosił w końcu długo oczekiwaną (por. „Może większy Kasprowy!”, 7 stycznia 2010 r. i „Wciąż czekamy na Kasprowy”, 13 stycznia 2010 r.), „Analizę oddziaływania na obszar Natura 2000 udostępnienia narciarskiego rejonu Kasprowego Wierchu poprzez poszerzenie strefy przeznaczonej dla narciarstwa pozatrasowego”.

Przypomnijmy: chodzi o pomysł dopuszczenia do uprawiania narciarstwa i snowboardingu na stokach Beskidu i Pośredniego Goryczkowego. Dotąd za jazdę tam groziły mandaty – teraz ma być możliwa, choć trasy nie byłyby „przygotowywane mechanicznie”, czyli za pomocą ratraków.

W Analizie doprecyzowano, że w grę wchodzi „wschodnie zbocze Pośredniego Goryczkowego Wierchu, do momentu, w którym jego granica opadałaby w dół, łącząc się z trasą narciarską na wysokości tzw. ‘męskiego skrótu’”. Udostępnione zostałyby także  „północno-wschodnie stoki Beskidu, aż po Przełęcz Liliowe, a następnie w dół zgodnie z przebiegiem zielonego szlaku turystycznego”.

„Z przyczyn przyrodniczych” nie można byłoby jednak jeździć „między wierzchołkiem Beskidu a Przełęczą Liliowe w Dolinie Gąsienicowej” oraz „między wierzchołkiem Pośredniego Goryczkowego Wierchu a ‘tradycyjnym’ trawersem tego zbocza”. (Miłośnicy Kasprowego wiedzą, o jaki obszar chodzi).

Wedle Parku wpuszczenie freerid’owców (czyli narciarzy i snowboardzistów jeżdżących poza wytyczonymi trasami) na  te tereny „a) nie będzie pogorszać stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, b) nie będzie wpływać negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, c) nie będzie pogarszać integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami”.

Powierzchnia terenów możliwych do udostępnienia sięga 26, 92 ha.

W razie niewystarczającej pokrywy śnieżnej wprowadzany byłby czasowy zakaz jeżdżenia w tej części Doliny Gąsienicowej, która jest porośnięta kosodrzewiną. Granice tego obszaru (o powierzchni 2,78 ha) byłyby w części południowej oznakowane tyczkami.

Nowe tereny mogłyby być udostępnione „od daty uruchomienia wyciągów krzesełkowych do 15 kwietnia”.

Park zastrzega, że „Pierwsze udostępnienie będzie miało charakter czasowy. Decyzja co do kontynuowania przedsięwzięcia zostanie uzależniona od wyników monitoringu. W przypadku stwierdzenia wzrostu przenikania narciarzy na tereny nieudostępnione, TPN powróci do dotychczasowego zakresu użytkowania terenów narciarskich”.

Pełny tekst raportu można pobrać m.in. ze strony internetowej TPN. Uwagi należy składać do 1 lutego b.r. (na stronie internetowej Parku podano mylną datę 1 stycznia 2009 r.) Wnioski mogą mieć formę pisemną, ustną „do protokołu” bądź być przekazywane mailem („bez konieczności opatrywania ich tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym”). Powinny zostać wysłane na adres: Tatrzański Park Narodowy ul. Chałubińskiego 42a, 34-500 Zakopane lub sekretariat@tpn.pl.

Miłośnicy puchu: nie zwlekajcie z wysyłaniem maili lub listów z poparciem pomysłu! To od nas zależy, czy wejdzie on w życie.