Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
W śniegu i po śniegu - Krzysztofa Burnetki zimowy styl życia, czyli góry, narty, deska… i cała reszta W śniegu i po śniegu - Krzysztofa Burnetki zimowy styl życia, czyli góry, narty, deska… i cała reszta W śniegu i po śniegu - Krzysztofa Burnetki zimowy styl życia, czyli góry, narty, deska… i cała reszta

4.10.2021
poniedziałek

Miniona zima, czyli o stopniu zapaści

4 października 2021, poniedziałek,

U progu zbliżającego się sezonu narciarskiego pojawiły się dane pokazujące miarę strat, jakie regionom turystycznym przyniosła miniona zima, kiedy to w obronie przed rozprzestrzenianiem się zarazy konieczne stały się rozmaite ograniczenia i zakazy.

Informacje obrazujące skalę problemu ujawnił właśnie austriacki Ski amadé – jeden z największym obszarów narciarskich Alp. Przypomnijmy, obejmuje on pięć regionów: Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig i Großarltal, a w nich 25 stacji (w tym tak znanych jak Flachau, Wagrain, Schladming czy Bad Gastein). Obejmuje aż 760 km przygotowanych tras, które obsługuje 270 wyciągów i kolejek mogących przewieźć w ciągu godziny 370 tys. narciarzy!

Jak piszą menedżerowie stacji, „jedną z konsekwencji pandemii w sezonie 2020/2021 było znaczne ograniczenie turystyki zimowej, w wyniku czego ośrodkom narciarskim w Austrii, w tym także Ski amadé, trudno było pokryć koszty działalności, lecz mimo wszystko pozostały otwarte”. Tyle że ze stoków mogli korzystać w praktyce jedynie okoliczni mieszkańcy bądź, a i to tylko czasami, Austriacy. Dość powiedzieć, że odnotowano ledwie 0,03 mln przyjazdów wobec ponad 1,36 mln w latach, a raczej zimach wcześniejszych.

W efekcie w Ski amadé w sezonie 2020/2021:

• skorzystano ledwie z 0,3 mln noclegów (wobec 6,68 mln zimą 2019/2020)
• z tras narciarskich skorzystało 1,5 mln osób (w sezonie 2019/2020 – 7,0 mln)
• sprzedano ponad 0,7 mln karnetów (w zimie 2019/2020 sprzedano ich 2,8 mln)
• zrealizowano ok. 15,9 mln przejazdów wyciągami (w sezonie 72 mln).

Na dodatek obszar przed tą katastrofalną biznesowo zimą wydał na inwestycje 74 mln euro, a zatem więcej niż w czasach niedotkniętych pandemią (przykładowo: w sezonie 2019/2020 zainwestowano 70 mln euro).

(C) Ski amadé

Już najprostsze zestawienie tych liczb pokazuje rozmiar strat, jakie przyniosła narciarskiej branży – i to nawet jej gigantom! – pandemia.

Znamienne jednak, że skala inwestycji w Ski amadé pozostaje praktycznie niezmieniona i teraz – na najbliższą zimę obszar już wydał 66 mln euro. To z kolei dowodzi stabilności finansowej, długofalowej strategii rozwoju oraz wielkiego optymizmu menedżerów i właścicieli.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 3

Dodaj komentarz »
 1. Jest i dobra wiadomość. Oglądanie skoków narciarskich bez dylematów moralnych. 🙂

 2. Apel o ocalenie Rzeczpospolitej

  Wzywamy prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i koalicyjny rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego do niepodpisywania Traktatu Reformującego UE.
  Dnia 13 grudnia 2007 roku ma zostać podpisany Traktat Reformujący, który jest dokumentem prawnie zmieniającym Unię Europejską w jedno państwo składające się ze sztucznie połączonych państw Europy.
  Rzeczpospolita Polska, której jesteśmy obywatelami, po raz kolejny zostanie pozbawiona suwerenności. Dramat jaki rozgrywa się na naszych oczach jest reżyserowany przez zewnętrznych i wewnętrznych przeciwników polskiego samostanowienia. Niewyobrażalna propaganda mediów piszących po polsku, ale nie będących własnością Polaków, spacyfikowała obronne reakcje narodu i otumaniła obywateli gadżetami i obiecankami sukcesu gospodarczego. Zamach na polską suwerenność jest starannie przemyślany przez oligarchię europejską, która włączone prowincje przyjmuje na gorszych warunkach niż kraje założycielskie UE. Polska w okresie terminowania do UE została pozbawiona własnych banków, własnych mediów i wielu najistotniejszych gałęzi przemysłu, co było częścią planu podporządkowania sobie okaleczonego w ten sposób organizmu państwowego. Zabieg ubezwłasnowolnienia Polski jest kontynuowany przez obecny rząd, który w powiązaniu z biurokratami Brukseli doprowadzi do całkowitej niemożności podejmowania samodzielnych decyzji. Zapowiadana przez rząd rezygnacja z poboru do wojska polskiego i stworzenie armii zawodowej, to kolejny krok na drodze izolowania armii od narodu i wykorzystywanie polskich sił obronnych do realizacji celów oligarchii europejskiej. Ta agresywna polityka UE doprowadzi również do ateizacji narodu i oderwania go od najistotniejszych źródeł jego nadziei i energii, które scalały naród w jego wiekowej walce o samostanowienie.
  Rzeczpospolita Polska jest zagrożona w samej swej istocie, a po podpisaniu Traktatu Reformującego będzie przypominała protektorat z symbolicznymi uprawnieniami. Historia Polski z okresu transformacji to etapowe odchodzenie od ideałów Solidarności, której etos miał być kamieniem węgielnym pod budowę sprawiedliwej i samorządnej Rzeczpospolitej.
  Unia Europejska składa deklaracje wolności i przestrzegania praw człowieka, ale one sprowadzają się do libertyńskiej filozofii , która zezwala na pozorne wolności, ale ubezwłasnowolnia narody ekonomicznie zatrzymując kontolę nad bankami i kredytami. Po kilku latach takiej polityki cały majątek przechodzi na własność banków i ci co nimi zarządzają, stają się nową oligarchią, sprawującą rzeczywistą władzę nad narodem. Politycznie świadoma część narodu zdaje sobie sprawę z konsekwencji takiej filozofii rządzenia, ale opinia narodu jest totalnie lekceważona. Nikt nie pyta narodu o zgodę, na fundamentalne dla jego istnienia decyzje.
  Zdając sobie sprawę z konsekwencji dalszego uzależniania się od oligarchii europejskiej, która zdalnie kontroluje Unię Europejską, my świadomi zagrożeń obywatele polscy wzywamy pana prezydenta i rząd koalicyjny do zatrzymania tego poniżającego Polskę procesu zrzekania się suwerenności.
  Przywołujemy pamięć powstańców naszych narodowych powstań przeciwko ciemiężycielom Polski, którzy ginęli za naszą wolność i niepodległość, a nie za interesy oligarchów. Przywołujemy pamięć ofiar żołnierzy polskich na wszystkich frontach II wojny światowej. Krew i ofiara ich życia nie może zostać zapomniana, ani złożona do śmietnika historii.
  Nikt, kto normalny, nie upoważniał polskiego rządu do składania wasalnego hołdu Brukseli i tak szerokiego podporządkowania się tej ponadnarodowej administracji. W obliczu tak dramatycznej decyzji wzywamy pana prezydenta i rząd Polski do ocalenia Rzeczpospolitej i niepodpisywania Traktatu Reformujacego, który odmieni losy Polski i pozbawi Polaków tych cech narodowych, które były istotą naszej odrębności i pozwalały nam przetrwać przez tysiąc lat najnowszej historii.
  Apel ten wyraża opinię tysięcy Polaków, w tym również tych, którzy emigrowali w okresie po II wojnie światowej. To właśnie decyzje polityczne podejmowane po jej zakończeniu, pozbawiły Polskę suwerenności na dziesiątki lat. Obecnie, po krótkim okresie nadziei na trwałe odzyskanie suwerenności, Polska może być jej pozbawiona podpisem urzędników, a suwerenem podejmującym takie decyzje może być tylko naród.

  Chicago, 9 grudnia 2007

  Podpisy sygnatariuszy :

  Ten Apel był wysłany do prezydenta RP. Wtedy można było jeszcze zatrzymać ten kolejny rozbiór Rzeczpospolitej , sprowadzajacy się do całkowitej rezygnacji z suwerenności i przejęcia majątku narodowego i banków przez globalne korporacje . Teraz / w 2021 roku /, do tego dochodzą sądy, zwolnione przez UE z przestrzegania zapisów Konstytucji RP.

 3. Kaczyński nie chce wyjść z Unii , to każdy Polak wie, jeżeli chce wiedzieć. Tylko kompradorzy , którzy trzymają się posad w Unii , manipulują opinią publiczną.
  Tusk jest jedną z nich. Tusk komprador, spełnia tę samą rolę jaką towarzysz Bierut spełniał w czasach wtrącenia Polski pod kuratelę ZSRR. Tusk wszedł w buty Bieruta, co trzeba mu jasno powiedzieć. Tusk bezdyskusyjnie wykonuje polecenia Unii. Tusk to nowy Bierut.

css.php