Polacy o Kasprowym

Dla ponad połowy rodaków to kolej linowa na Kasprowy Wierch jest symbolem Zakopanego – wynika z badania „Opinie Polaków o atrakcjach polskich gór”, przeprowadzonego z okazji osiemdziesiątej rocznicy powstania kolejki.

fot. PKL

fot. PKL


Aż 75 proc. ankietowanych podczas pobytu w Zakopanem chciałoby wjechać na Kasprowy. Szczyt uznawany jest bowiem za jedną z największych atrakcji turystycznych miasta. Wskazuje nań bowiem co czwarty badany (23,7 proc.). Większą atrakcją okazują się jedynie szlaki górskie (35 proc. wskazań). W rankingu tym Kasprowy pokonał nawet skocznię narciarską (22,1 proc.), Krupówki (4,0 proc.), Gubałówkę (3,7 proc.), Morskie Oko (2,5 proc.).

Co ciekawe, narciarstwo za atrakcję tzw. zimowej stolicy Polski uważa ledwie 1,3 proc. sondowanych.

Ankietę przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) na zlecenie Polskich Kolei Linowych.

Kilka pytań dotyczyło więc też PKL-u. I tak okazuje się, że o ośrodkach Polskich Kolei Linowych słyszało prawie dziewięciu na dziesięciu zapytanych. Trzech na czterech respondentów, którzy znają PKL, deklaruje, że choć raz w życiu korzystali z usług PKL – najczęściej właśnie z kolejki na Kasprowy.

Dla co trzeciego ankietowanego (30,9 proc.) koleje linowe są też główną atrakcją wszystkich polskich gór. Zdecydowana większość (81,6 proc.) chciałaby zaś z nich skorzystać, jeśli tylko jest taka możliwość (innego zdania było jedynie 15 proc. pytanych). Motywacją do wycieczki koleją górską jest zwłaszcza chęć zobaczenia pięknych widoków (62,4 proc. wskazań), a w dalszej kolejności wygoda i lenistwo (12,9 proc. odpowiedzi), atrakcyjność turystyczna (10,7 proc.), możliwość odpoczynku (5,1 proc.) i zamiłowanie do gór (4,5 proc.).

Zabawne jest już zaś, że z podróży koleją linową najchętniej skorzystaliby… młodsi badani (85 proc. ankietowanych w wieku 18-24, 90 proc. osób w wieku 25-34 i 89 proc. w grupie wiekowej 35-44 lata i 85 proc. w wieku 45-54). Wśród starszych odsetek zainteresowanych takiego rodzaju wycieczką jest niższy, choć też utrzymuje się na sporym poziomie – przejażdżką koleją zainteresowanych i 73 proc. badanych w wieku 55-64 i 69 proc. w wieku 65 lat i więcej.

PS Na Kasprowym panują od kilku dni znakomite warunki narciarskie!

*Badanie „Opinie Polaków o atrakcjach polskich gór” przeprowadzono metodą CATI w lutym 2016 r. na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1067 osób w wieku powyżej 18. roku życia.